Prawnik dla każdego

Adwokat, porady prawne, kancelarie prawnicze


Radca prawny czy adwokat

Radca prawny czy adwokat

Radca prawny i adwokat to dwa różne typy specjalistów, do których można się zwrócić o poradę prawną. Jednak jaka jest między nimi różnica, i kiedy należy się wybrać do radcy, a kiedy do adwokata, dowiemy się z tego artykułu.

Czym zajmuje się adwokat?

Zgodnie z ustawą prawa o adwokaturze, w której to określone są zasady funkcjonowania samorządu adwokackiego, a w związku z tym również egzaminy na aplikację adwokacką i zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez adwokatów, adwokat świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • udzielania porad prawnych,
  • sporządzania opinii prawnych,
  • opracowywania projektów aktów prawnych,
  • występowania przed sądami (również jako obrońca),
  • występowania przed urzędami.

Czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny podobnie, jak adwokat swoją działalnością również podlega pod właściwą ustawę. W jego przypadku jest to jednak ustawa o radcach prawnych. Według zapisów w tej ustawie radca prawny ma możliwość świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej.

Radcy prawni mogą zatem udzielać nam niezbędnej pomocy i porady, jednak nie mogą występować jako nasz obrońca w sprawach karnych lub też karnoskarbowych.

Pomoc radcy prawnego ogranicza się zatem do:

  • udzielania porad prawnych,
  • sporządzania opinii prawnych,
  • opracowywania projektów aktów prawnych,
  • oraz występowania przed sądami i urzędami.

Na czym polega różnica?

Poszukujący pomocy prawnej powinien zatem zdawać sobie sprawę z jednej podstawowej i najważniejszej dla niego różnicy pomiędzy radcą prawnym i adwokatem. Adwokat ma możliwość reprezentowania go jako jego obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych, natomiast radca jest pozbawiony owej możliwości.

Jeszcze do niedawna radca prawny nie mógł występować także w sprawach rodzinnych. Jednak przed dziesięcioma laty, zaszły zmiany w tym zakresie i teraz daje się możliwość uczestnictwa w tego typu sprawach również radcom prawnym.

Warto również zwrócić uwagę, że adwokat może być zatrudniony przez mocodawcę na podstawie prowadzenia własnej działalności, natomiast radca jedynie na podstawie stosunku do pracy u przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *