Prawnik dla każdego

Adwokat, porady prawne, kancelarie prawnicze


Rozwód i obowiązek alimentacyjny między małżonkami

Rozwód i alimenty na byłego małżonka

Rozwód znajduje się na drugim miejscu listy najbardziej stresujących sytuacji życiowych. Kojarzony jest zazwyczaj z definitywnym zakończeniem związku małżeńskiego i jakichkolwiek roszczeń względem małżonków. Jednak nie zawsze jest to całkowity koniec relacji współmałżonków. Warto pamiętać, że istnieje coś takiego jak obowiązek alimentacyjny między małżonkami.

Komu przysługuje prawo do alimentów?

W kwestii małżonków o alimenty może ubiegać się osoba, która znajduje się w niedostatku a możliwości finansowe i majątkowe byłego małżonka umożliwiają realizację obowiązku alimentacyjnego. Co ważne, prawo do alimentów zależne jest od tego, kogo podczas sprawy rozwodowej sąd uznał za winnego rozkładu pożycia (winny nie może wystąpić o alimenty). W przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub wyroku o winie obopólnej, obowiązek alimentacyjny może ponosić zarówno jedna, jak i druga strona.

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Zwykle sprawy rozwodowe rozstrzygają o obowiązku płacenia alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka przez okres 5 lat. Obowiązek ten wygasa wcześniej, jeżeli ów małżonek zawrze kolejny związek małżeński. Do przedłużenia obowiązku alimentacyjnego sądy przychylają się w sytuacji, gdy uprawniony do ich utrzymania jest osobą przewlekle chorą lub niedołężną i stan zdrowia uniemożliwia mu pracę zarobkową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *