Prawnik dla każdego

Adwokat, porady prawne, kancelarie prawnicze


Podrabiasz dokumenty – licz się z ryzykiem

Podrabiasz dokumenty – licz się z ryzykiem

Sławne jest powiedzenie, że „papier wszystko przyjmie”. Znana też nam jest scena z komedii Wojciecha Smarzowskiego „Wesele”, w którym to skorumpowany notariusz fałszuje akt przekazania gruntu. Jednak musimy wiedzieć, iż fałszowanie dokumentów tak naprawdę nie jest błahostką lecz poważnym przestępstwem, traktowanym jako oszustwo ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Przeciętny Kowalski rzadko spotyka się z tego typu przestępstwem. Ale nawet on na pewno spotkał się z podrabianiem podpisu, fałszowaniem pieniędzy czy kart kredytowych.

Aby przedstawić potencjalną karę, jaka może nas spotkać w przypadku wprowadzenia w obieg podróbki najlepiej zacząć zacząć od definicji dokumentu.

W myśl kodeksu karnego, dokument to każdy przedmiot lub nośnik informacji, który stanowi dowód prawa. Pojęcie to zawiera w sobie wszelkie nośniki danych, włączając pamięć elektroniczną, oraz jeszcze nieznane nośniki, które będą w użyciu w przyszłości.

Przestępstwo dotyczące fałszowania dokumentów opisane jest w art. 270. kodeksu karnego:

Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu, jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Znamieniem fałszerstwa jest spreparowanie dokumentu. Oznacza to tworzenie czegoś zupełnie nowego, aczkolwiek podobnego do już istniejącego dokumentu (np. fałszywa legitymacja studencka, fałszywe prawo jazdy lub inne). Złożenie podpisu za kogoś nawet w dobrej wierze (np. jeśli ktoś nas o to poprosi) również jest traktowane jako przestępstwo. Druga wersja tego przestępstwa jest to przerobienie dokumentu, dokonując w nim zmian. Tego typu praktyka może się dotyczyć np. zmiany daty na zwolnieniu lekarskim. Wedle przepisów, karze podlega osoba przerabiająca, podrabiająca i posługująca się dokumentem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *